Jator

Jator & Lily (grandmother)
Jator & Lily (grandmother)
Jator & Eppu
Jator & Eppu
Jator 18 month
Jator 18 month

Jator syntyi 5.3.2015, pitkän haaveen jälkeen, jo vuonna 2012 yritimme astuttaa Epun (Shire´s Eemil) ja Lilyn (Svartskenens Lily Hazel). Mutta raskaus päätyi kohtutulehdukseen. 

Olimme jo luopuneet haaveesta että saisimme Eppu x Lily yhdistelmän, mutta loppuvuonna 2014 Renja, Lilyn tytär (Amidos Vän Gazy Lily) haluttiin astuttaa Epulla, joka siis oli minulle ilouutinen. Pitäaikainen haave voisi toteutua, saisin melkein Eppu x Lily pennun, mutta ehkä vielä paremman. Pentuja syntyi kaksi, josta Jator muutti meille keväällä 2015.

Jator föddes 5.3.2015, efter en lång dröm,redan år 2012 försökte vi betäcka Eppu (Shire´s Eemil) och Lily (Svartskenens Lily Hazel). Men graviditeten slutade i livmoderinflammation. 

Vi hade redan gett upp drömmen om att vi skulle få Eppu x Lily kombination, men slutet av år 2014 ville man betäcka Renja, Lilys dotter (Amidos Vän Gazy Lily) med Eppu, detta var ett glatt budskap för mej. Min långvarande dröm kunde bli uppfylld, jag kunde få nästan en Eppu x Lily valp, men kanske en ännu bättre. Det föddes två valpar och Jator flyttade till oss våren 2015.

Jator born 3.5.2015, after a long dream.

DK & EE & LV & LT & UA & UA GR & UKU & BY CH
LV & LT & EE & Balt JCH
TLN W & EE W & LT W & LV W & Balt W & EU W & BY W 2017
Nord W &, DK W & Hki W 2016 

Onnenletin Jator Eemil

father: Shire´s Eemil
mother: Amidos Vän Gazi Lily (Amidos Vän Cederik Alroy x Svartskenens Lily Hazel)
HD B/B
OD 0/0
TgAA neg
Eyes healthy
MH: qualified


Pedigree

Jator results 2016

11 x BOB, 3 x BOS, 7 x Jun CAC, 7 x CAC, 6 x CACIB, BOG-3

Lithuania Junior Champion 
Latvian Junior Champion 
Estonian Junior Champion
Baltic Junior champion
Nordic Winner 2016
Danish Winner 2016
Helsinki Winner 2016