Amidos Vän

Dutch shepherd since 1994

30.8.2023 Viimeisin päivitys / Senaste uppdatering / Last uppdates. Puppy plans


Pennunostajan opas 

Seuraavaan pentueen tarkkaa suunnitelmaa ei vielä ole, mutta syntyy varmaan vuonna 2024.

Det finns ingen exakt plan för nästa kull ännu, men troligen föds den 2024.

There is no exact plan for the next litter yet, but it is likely to be born in 2024.


Hollanninpaimenkoira

Holländsk herdehund

Ensimmäinen hollanninpaimenkoira tuli meillä vuonna 1994, Svartskenens Alroy Oscar. 

Ensimmäinen hollanninpaimenkoira pentue syntyi 1998. Vuosien varrella meillä on asunut enemmän ja vähemmän holskuja. Tällä hetkellä niitä on kolme, Jolt, Joltin tytär Benja ja Saralpian Bertta.

Första holländska herdehunden flyttade in hos oss 1994, Svartskenens Alroy Oscar.

Första holländska valpkullen föddes år 1998. Under årens lopp har det bott mera eller mindre holländare hos oss. För tillfället har vi tre Jolt, Jolts dotter Benja och Fellow Macho van Oscarli.


Valkoinenpaimenkoira

Vit herdehund

Valkoisesta paimenkoirasta olen haaveillut aina 1996 lähtien, mutta rotu ei ollut vielä silloin virallisesti hyväksytty, joten valkkaria ei koskaan tullut hankittua. Vasta vuonna 2014 pitkäaikainen haave toteutui ja Viola muutti meille.

Vit herdehund har jag drömt om allt sedan 1996. Då var inte vita herdehunden officiellt godkänd ras, så saken blev. Först år 2014 uppfylldes mina drömmar och Viola flyttade till oss.


Hämeentie 120, Koski TL

Asumme Koski TLssä, joka on pieni kunta Varsinais-Suomessa, lähellä Someroa. 

Vi bor i Koski TL, det är en liten kommun i Egenliga Finland, nära Somero. 

We live in Koski TL, it is a small municipality in Southwest Finland, near Somero. 


Soomaa, Estonia

Meillä on vapaa-ajan asunto Virossa, Viljandi maakunnassa. Keskellä erämaata, luonnonsuojelualueella. Täällä vietämme mahdollisimman paljon aikaa. Osa pentueistakin syntyvät tänne, luonnonrauhaan.

Vi har ett fritids-ställe i Viljandi maakond, Estland, mitt i vildmarken, i ett naturreservat. Vi firar vår fritid så mycket som möjligt här och en del av valpkullarna föds hit i naturens tystnad.

We have a leisure place in Viljandi maakond, Estonia, in the middle of the wilderness, in a nature reserve. We are celebrating our free time so much as possible here and some of the litters are born here in nature's silence.


Kasvatukseni tavoitteet

Tavoitteenani on kasvattaa terveitä ja hyväluonteisia koiria, jotka ovat alkuperäisen käyttötarkoitukseensa soveltuvia ja rotumääritelmän mukaisia.

Kasvattaa rotumääritelmän mukaisia koiria

Rotumääritelmän mukaan hollanninpaimenkoira luonne tulisi olla:

Hyvin uskollinen ja luotettava, aina valpas, tarkkaavainen ja aktiivinen, itsenäinen ja sinnikäs, älykäs, tottelevainen ja luonteeltaan todellinen paimenkoira. Hollanninpaimenkoira työsken­telee halukkaasti ohjaajansa kanssa ja suorittaa itsenäisesti sille annetut tehtävät. Suuria laumoja paimennettaessa sen täytyy pystyä työskentelemään yhdessä useiden muiden koirien kanssa.

Hollanninpaimenkoirat olivat alkujaan hollantilaisten lammastilallisten väsymättömiä apulai­sia, jotka toimivat karjaa paimentavina ja vartioivina koirina. Hollanninpaimenkoiria on käy­tet­ty muihinkin maatilojen tehtäviin, kuten vetämään kevyitä kuormia ja vartioimaan talon piha­piiriä. Hollanninpaimenkoiran tuli olla vähään tyytyväinen, aulis työntekijä, jonka ei suo­tu ole­van liian ystävällinen vaan mieluummin pidättäytyvä muiden kuin tuttujen seurassa.

Minulle itselleni on todella tärkeää, että koirani ovat sosiaalisia ja tulevat toimeen muiden koirien kanssa. Tässä asiassa olen aivan ehdoton narttujen suhteen, uroksilta en vaadi tätä asiaa 100 %, koska aikuiset urokset ovat aika usein sellaisia, etteivät tule toimeen toisten urosten kanssa. Tämän takia en laita uroksia yhteen miten sattuu, mutta heidän on kum­­minkin osattava käyttäytyä paikassa kuin paikassa ilman, että minun tarvitsee hävetä urosta, joka rähisee ja haukkuu. Haluan myös, että koirani ovat sosiaalisia muita ihmisiä kohtaan. Heidän ei tarvitse hypätä syliin, mutta niissä ei missään nimessä saa olla mitään pelkoa tai aggressioita muita ihmisiä kohtaan.

Usein mietin hollanninpaimenkoiraa maatilan yleiskoirana. Jos koirani, joita käytän jalostuk-seen ovat uskollisia, luotettavia, aktiivisia, kuuliaita, valppaita ja niin edelleen arkielämässä, en siihen välttämättä tarvitse mitään "luonnemittaria" (luonnetesti, MH- luonnekuvaus), joka tämän minulle (tai muille) todistaa. Luonnekuvaukset ovat toisen ihmisen sen hetkinen näke­mys koirasta. Nämä testit kestävät noin 20 - 30 minuuttia. Nämä kaksi ihmistä, jotka näkevät yhden koiran 20-30 minuuttia sen elämästä, ei voi tietää tarkalleen, mikä se oikeasti on arki-elämässä. Hyväksyn jalostukseen kokeessa saaneen laukausalttiin paimenkoiran. Paimenkoiralle on hyvin yleistä, että se reagoi laukauksiin. Usein on myös osottautunut, että sen hetkinen testitilanne on ollut väärä arvio koiran "ääniarkuudesta" tai laukausalttiudesta. 

"- Laukausaltis

Koira, joka osoittaa melko selvästi epänormaalia, mutta ei hermostunutta käyttäytymistä."

Jalostuskoira ei kumminkaan saa olla ääniarka tai laukausarka.

"- - - Laukausarka

Koira, joka jokaisen laukauksen jälkeen reagoi hermostuneesti osoittaen yhtä suurta tai suurempaa hermostuneisuutta. Koiralla on vaikeuksia mielentasapainonsa palauttamisessa"


Haluan myös ulkomuodollisesti kasvattaa rotumääritelmän mukaisia hollanninpaimenkoiria.

Hollanninpaimenkoiran rakenne on hyvin alkuperäkoiran mallinen. Hyvä perusrakenteinen koira on myös usein terve koira.

Kasvattaa terveitä koiria

Jalostuskoiria arvioitaessa otan erityisesti huomioon koiran terveyttä ja hyvinvointia vaarantavat, tai elinikää lyhentävät sairaudet, enkä halua tietoisesti käyttää sairautta periytyvää yksilöä jalostukseen.

Pyrin noudattamaan hollanninpaimenkoirien jalostussuosituksia terveyden kan­nal­ta. Pyrin myös tutkimaan koiriani enemmän kuin mitä jalostussuositukset ovat.

Leasingnarttujen ja urosten osalta tämä ei aina onnistu, koska loputtomasti minulla ei ole rahaa tutkituttaa koiria. Jos leasingnartut tai urokset eivät ole laajasti terveystutkittu, niin otan huomioon kyseisen koiran suvun ja jos se on laajasti terve, en pidä yhden koiran tutkimattomat terveystutkimukset poissulkevina. Varsinkaan jos koira vaikuttaa terveeltä, eikä sen kanssa ole tarvin­nut mennä sairauksien vuoksi eläinlääkäriin.

Omilta jalostusnartuilta ja jalostusuroksilta tutkin seuraavat terveys asiat:

  • Lonkat, jotka tulee olla A tai B, harkitusti voin myös käyttää C lonkkaista, jos se yhdistetään A lonkkiin
  • Kyynäreet, jotka tulle olla 0. Hyvin harkitusti voin käyttää 1 kyynäriä, jos ne yhdistetään 0 kyynäriin
  • Selän, LTV ja SP. Selän osalta seuraan Suomen Kennelliiton ohjeistuksia,
  • Teen MyDogDNA testin, jossa kerrotaan mm. DM, Ataxian ja von Willebrandin geenitulokset. MyDogDNA testejä en välttämättä tee leasingnartuille.

Pitää rotua hengissä

Kasvatustyössäni huomion geenien monimuotoisuutta ja kasvattajana voin joskus joutua tekemään kompromisseja jalostusvalinnoissa ja käyttämään jalostuksen yksilöitä, jotka eivät täytä kaikkia jalostuskriteereitä. Populaatio on hyvin pieni hollanninpaimenkoirissa. Keskimääräinen tehollinen populaatio on viimeisen 13 vuoden ajalta (2010-10/2022) yhdeltä sukupolvelta 7 yksilöä. Eräs suositus on että tehollisessa populaatiossa olisi vähintään 50 yksilöä. Kennelliiton suositus jalostuseläinten minimimäärästä on 25 lisääntyvää urosta ja 50 narttua.

Nämä kompromissit ovat pienimerkityksiä virheitä ja mietitty tarkkaan etukäteen. En salli kliinisesti sairaita yksilöitä tai luonteelta epätasapainoisia koiria jalostukseen. En myöskään tahallani käytä jalostukseen samoja virheitä omaavia koiria.

Tehdä laajasti yhteistyötä muiden kasvattajien kanssa

Yhdessä olemme vahvoja, eikä mitään rotua pysty kasvattamaan yksin. Koen hyvin tärkeänä asiana tehdä laajasti yhteistyötä muiden kasvattajien kanssa. Toivoisin rotuun enemmän yhteistyötä ja itse pyrin tähän niin pitkälle kuin mahdollista.

Yritän kannustaa ja kunnioittamaan muidenkin kasvattajien kasvatustyötä, koska jokainen yksilö on hyvin tärkeä meidän pieneen populaatioon. Toivon silti, että muutkin kasvattajat toimivat Suomen Kennelliiton ohjeistuksien mukaisesti.

Noudattaa kasvattajasitoumusta jonka olen allekirjoittanut 2011

Noudattaa SKL:n jalostusstrategiaa

Suomen Kennelliiton jalostusstrategiassa nousee esille monta tärkeää asiaa jotka vaikuttavat suuresti minun kasvatustyöhöni.

Olla nöyrä ja huomata omat virheeni kasvatustyössäni

En missään nimessä pysty nostamaan itseäni keskivertokasvattajaa paremmaksi, enkä myös­kään huonommaksi. Haluan pysyä nöyränä ja oppia virheistäni, jokainen ihminen (kasvattaja) tekee virheitä ja nämä asiat tulee tunnistaa ja ottaa opikseen. Miettiä mikä meni pieleen ja tehdä ensi kerralla paremmin.

Haluan tehdä parhaani ja kasvattaa koiria jotka olisivat niin hyviä, että seuraava sukupolvikin kelpaisi jalostukseen.

Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita